Ponudite građevinsko zemljište

Ukoliko posedujete atraktivno građevinsko zemljište pogodno za izgradnju savremenog tržnog centra u velikim gradovima, popunite formular i pošaljite nam ponudu.

Parcela mora da zadovolji sledeće uslove:

  • Urbana pozcija – u središtu gusto naseljenih delova grada ili pozicija glavnih puteva – na jednom od glavnih gradskih puteva, što bliže gusto naseljenim delovima grada
  • Mora da bude vidljiva sa puta/ulice
  • Dobar prilaz
  • Parcela mora biti pokrivena urbanističkim planom grada
  • Mora biti jasno definisan imovinsko pravni status

Veličina parcele

  • 0.5 ha – 1.5 ha – URBANA POZICIJA
  • 2.0 ha – 4.0 ha – POZICIJA GLAVNIH PUTEVA

Sve ponude će biti razmotrene, a za  dodatne informacije možete  pozvati na broj  062/8893090 ili na 2260556/lokal 113. Fotografije, detaljnije opisi  i napomene ponudjenog zemljšta pošaljite na E-mail  silvana.kinkela@aman.co.rs ili na adresu  Aman d.o.o. Vinogradska 52a, 11271 Surčin  sa napomenom ponuda građevinskog zemljišta.