Nudimo građevinsko zemljište

Aman Plus, Šabac

Svetozara Miletića iz ulice Janka Veselinovića

3.300m2

Kompanija Aman oglašava nameru prodaju gradskog građevinskog zemljišta koje se nalazi na teritoriji grada Šapca (u delu urbanističkog bloka 21) na katastarskoj parceli 6484/5, prodajne površine oko 33 ara. Na predmetnoj parceli dozvoljena je gradnja poslovno stambenog objekta ukupne površine od cca 10.000m2 spratnost objekta P+4+Ps (četiri sprata).

Kompanija Aman oglašava nameru prodaje dela gradskog građevinskog zemljišta koje se nalazi na teritoriji grada Šapca (u delu urbanističkog bloka 21) na katastarskoj parceli 6484/5, prodajne površine 33 ara. Na predmetnoj parceli dozvoljena je gradnja poslovno stambenog objekta ukupne površine od cca 10.000m2 do visine četiri sprata. Svim zainteresovanim kupcima prosledićemo Plan detaljne regulacije ,,deo bloka 21,, čije se usvajanje očekuje u septembru mesecu. U prilogu se možete upoznati sa planom detaljne namene površina, regulaciono-nivelacionim planom i planom građevinskih parcela.
• Plan detaljne namene površina
• Regulaciono-nivelacioni plan
• Plan gradjevinskih parcela

Ukoliko ste zainteresovani očekujemo da popunite obrazac u nastavku i zahtev prosledite klikom na dugme Kupite građevinsko zemljište.

Kupite građevinsko zemljište

Aman Plus, Valjevo

Naselje Oslobodioci Valjeva
adresa Bulevar Palih Boraca 91-92

7.000m2

Kompanija Aman oglašava nameru prodaje dela gradskog gradjevinskog zemljišta koje se nalazi na teritoriji grada Valjeva, naselje Oslobodioci Valjeva, adresa Bulevar Palih Boraca 91-92 bb, na katastarskoj parceli 7017/6, ukupne površine 1.91.84 ha, broj lista nepokretnosti 16334. Parcela predviđena za prodaju je veličine cca 70 ari, po poziciji se nalazi u okviru komercijalne namene, sa mogućnošću izgradnje objekata poslovno-stambenog karaktera i nalazi se u neposrednoj blizini postojeće fabrike ,,Gorenje,,. (Sl.glasnik grada Valjeva br.5/2013).

Svim zainteresovanim kupcima prosledićemo i objedinjenu Informaciju o lokaciji kako bi se detaljnije upoznali sa mogućnostima i uslovima izgradnje i uređenja ponuđenog zemljišta.

Ukoliko ste zainteresovani za ponuđene parcele očekujemo da popunite obrazac u nastavku i zahtev prosledite klikom na dugme Kupite građevinsko zemljište.

Kupite građevinsko zemljište

Aman Plus, Valjevo

Naselje Oslobodioci Valjeva
adresa Bulevar Palih Boraca 91-92

4.000m2

Kompanija Aman oglašava nameru prodaje dela gradskog gradjevinskog zemljišta koje se nalazi na teritoriji grada Valjeva, naselje Oslobodioci Valjeva, adresa Bulevar Palih Boraca 91-92 bb, na katastarskoj parceli 7017/6, ukupne površine 1.91.84 ha, broj lista nepokretnosti 16334. Parcela predviđena za prodaju je veličine cca 40 ari, po poziciji se nalazi u okviru komercijalne namene, sa mogućnošću izgradnje benzinske pumpe i drugih sadržaja poslovno-komercijalnog karaktera i nalazi se u neposrednoj blizini postojeće fabrike ,,Gorenje,, (Sl.glasnik grada Valjeva br.5/2013).
Svim zainteresovanim kupcima prosledićemo i objedinjenu ,,Informaciju o lokaciji,, kako bi se detaljnije upoznali sa mogućnostima i uslovima izgradnje i uređenja ponuđenog zemljišta.

Ukoliko ste zainteresovani za ponuđene parcele očekujemo da popunite obrazac u nastavku i zahtev prosledite klikom na dugme Kupite građevinsko zemljište.

Kupite građevinsko zemljište

Zemljište Kula

Blok 13

4.500m2

Na izuzetno atraktivnoj lokaciji ukupne površine od 45ari i 31m2, kompanija Aman oglašava nameru prodaje gradskog građevinskog zemljišta koje se nalazi u centralnom delu naselja Kula, preko puta autobuske stanice, u bloku broj 13. Zemljište čine katastarske parcele 3000/3, 3007/2, 3014/1 i 3014/2, broj lista nepokretnosti 9877. Blok 13 je Regulacionim planom namenjen stanovanju, površinama i objektima javne namene i površinama i objektima od opšteg interesa u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, što budućem vlasniku daje različite mogućnosti. Pristup građevinskim parcelama je obezbeđen sa postojećeg kolskog pristupa u Ulici Maršala Tita. Napominjemo da je nekada postojao plan da se na pomenutoj objedinjenoj parceli izgradi komercijalni centar (sačuvana dokumnetacija) ali se sa promenom vlasničke strukture odustalo od naznačene ideje.

Ukoliko ste zainteresovani za ponuđene parcele očekujemo da popunite obrazac u nastavku i zahtev prosledite klikom na dugme Kupite građevinsko zemljište.

Kupite građevinsko zemljište

Plac Surčin

Vinogradska 50

13.067m2

PRODAJA NEPOKRETNOSTI

Kompanija AMAN D.O.O. oglašava prodaju NEPOKRETNOSTI koja se nalazi u Surčinu na adresi Vinogradska broj 50.
Nepokretnost – plac nalazi se na 3 km udaljenosti od kružnog toka na Novom Beogradu. Vinogradskom ulicom saobraća gradski prevoz, linija 602, a po poziciji plac ima izlazak na glavnu ulicu u širini od 40 metara i nalazi se u okruženju stambenih i privrednih objekata.
Ukupna površina nepokretnosti iznosi 13.067m2 i čini celinu sastavljenu od tri katastarske parcele.
Parcele su upisane u list nepokretnosti pod brojem 3978 KO Surčin, KP broj 4599/4 površine 1520m2 i KP broj 4599/11 površine 5755m2 i parcele upisane u list nepokretnosti pod brojem 3979 KO Surčin ukupne površine 5792m2, KP broj 4599/12.
Objedinjene površine su raskrčene, očišćene i ograđene zidanom ogradom, sa urađenom kišnom i fekalnom kanalizacionom mrežom i kompletnom hidrantskom mrežom. Površina od 30 ari je nasuta peskom i kamenom a ostatak placa nasut je samo peskom.

Ukoliko ste zainteresovani, za sve dodatne informacije o kupovini kontaktirajkte nas na telefon 062-8893090 ili popunite obrazac u nastavku i zahtev prosledite klikom na dugme Kupite građevinsko zemljište.

Kupite građevinsko zemljište