Brandiranje Brandiranje

Opis

Na izuzetno atraktivnoj lokaciji ukupne površine od 45ari i 31m2, kompanija Aman oglašava nameru prodaje gradskog građevinskog zemljišta koje se nalazi u centralnom delu naselja Kula, preko puta autobuske stanice, u bloku broj 13. Zemljište čine katastarske parcele 3000/3, 3007/2, 3014/1 i 3014/2, broj lista nepokretnosti 9877. Blok 13 je Regulacionim planom namenjen stanovanju, površinama i objektima javne namene i površinama i objektima od opšteg interesa u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, što budućem vlasniku daje različite mogućnosti. Pristup građevinskim parcelama je obezbeđen sa postojećeg kolskog pristupa u Ulici Maršala Tita. Napominjemo da je nekada postojao plan da se na pomenutoj objedinjenoj parceli izgradi komercijalni centar (sačuvana dokumnetacija) ali se sa promenom vlasničke strukture odustalo od naznačene ideje.

Ukoliko ste zainteresovani za kupovinu ovog građevinskog zemljišta očekujemo da popunite obrazac u nastavku i zahtev prosledite klikom na dugme pošalji.

Kupite građevinsko zemljište