Brandiranje Brandiranje

A PLUS kartica

Šta je A Plus kartica?

a plus kartica
A plus kartica je nova platna kartica napravljena u saradnji sa Credit Agricole bankom i kompanijom Aman.
A plus kartica Vam omogućava da kupujete odloženo na 3, 6, 9 i 12 mesečnih rata u svim Aman i Aman plus maloprodajnim objektima.

Broj rata koji Vam može biti omogućen ovom kreditnom karticom zavisi od iznosa kupovine:
• 3 rate: 3.000 – 5.999 rsd
• 6 rata: 6.000 – 8.999 rsd
• 9 rata: 9.000 – 11.999 rsd
• 12 rata: 12.000 rsd i preko 12.000 rsd

 podeli na rateKako do A Plus kartice?

Postupak odobravanja A PLUS kreditne kartice je vrlo jednostavan, potrebno je da dostavite očitanu ličnu kartu (ukoliko je lična karta sa čipom) ili fotokopiju iste (ukoliko lična karta nije sa čipom).
Pored lične karte, u zavisnosti od statusa klijenta, potrebno je da dostavite i sledeću dokumentaciju:
• Klijenti u radnom odnosu:
- Potrebno je da popunite i potpišete Zahtev za kreditne usluge
- Potrebno je da Administrativnu zabranu I Potvrdu o zaposlenju I visini primanja odnesete Vašem poslodavcu kako bi je popunio i overio.

• Korisnici penzije koji primaju penziju u Credit Agricole banci:
- Potrebno je da dostavite popunjen I potpisan Zahtev za kreditne usluge

• Korisnici penzije koji ne primaju penziju u Credit Agricole banci:
- Popunite i potpišete Zahtev za kreditne usluge (ostalu dokumentaciju ne overavate)
- Dostavite fotokopiju poslednjeg penzionog čeka (ukoliko se isplata penzije vrši iz 2 dela-dostaviti fotokopiju oba čeka na celokupni iznos penzije)
- Dostavite fotokopiju rešenja o penziji ukoliko niste u starosnoj penziji

Kompletiranu dokumentaciju možete:
- ili da kovertirate predate Vašem prodavcu u bilo kom Aman ili Aman Plus prodajnom objektu
- ili možete lično da predate u Vama najbližoj filijalu CA Banke

Nakon prijema Vašeg zahteva u najkraćem roku će vas kontaktirati Vaš bankarski savetnik i obavestiti Vas o daljim koracima za izdavanje Vaše A PLUS kreditne kartice.
Verujemo da će svaka kupovina sa A PLUS kreditnom karticom predstavljati pravo uživanje!